Kokonaisvaltaista koneurakointia

Palveluitamme

Toimintaperiaatteemme on tarjota kokonaisvaltainen "avaimet käteen" -palvelu. Hoidamme ammattitaidolla kaiken päätehakkuusta metsän uudistamiseen.

Koneellinen puunkorjuu

Työmaa kohtainen hinnoittelu.

Tarjoamme sopivan kaluston pieniiin ensiharvennuksiin kuin isoihin avohakkuisiin. Kalustoissa on myös koneita energiahakkuisiin, pehmeidenmaiden puunkorjuuseen

Saaristometsäpalvelut

Työmaa kohtainen hinnoittelu.

Saaristossa tapahtuvaan puunkorjuuseen ja metsänuudistamiseen pystymme laatimaan asiakaskohtaisen palvelun. Työlajit: Koneellinen puunkorjuu, Maanmuokkaus, Metsänhoito, Erikoismetsurityöt, jne.

Metsänhoito

Työmaa kohtainen hinnoittelu.

Tarjoamme metsänhoitoon liittyviä palveluita. Valikoimastamme löytyy taimikonhoito ja ennakkoraivaus palvelut sekä myös kaikenlaiset miestyönä tehtävät toimenpiteet metsäsi hyväksi.

Sähkölinjan vierimetsät ja reunavyöhykkeet

Projekti kohtainen hinnoittelu.

Tarjoamme kantaverkko-/ jakeluverkko-, sähköyhtiölle vierimetsiin ja reunavyöhykkeisiin liittyviä palveluita.

Metsänuudistaminen

Työmaa kohtainen hinnoittelu.

Tarjoamme kaikenlaiseen metsäuudistamiseen liittyviä palveluita. Palvelu valikoimasta löytyy kaivurilaikutus, -mätsästys, äestys, koneistutus jne. varmuudella uskomme jokaisen asiakkaan vaatimukseen löytyvän sopivan koneen.

Erikoishakkuut

Työmaa kohtainen hinnoittelu.

Erikoishakkuilla tarkoitetaan: puistohakkuita, tonttihakkuita, yksittäisten puiden poistoa hankalista paikoista yms. Nämä tehdään joko Metsurityönä tai metsurin ja monitoimikoneen yhteistyönä.