Kokonaisvaltaista koneurakointia

Palveluitamme

Toimintaperiaatteemme on tarjota kokonaisvaltainen "avaimet käteen" -palvelu. Hoidamme ammattitaidolla kaiken päätehakkuusta metsän uudistamiseen.

Koneellinen puunkorjuu

Työmaakohtainen hinnoittelu.

Tarjoamme sopivan kaluston pieniiin ensiharvennuksiin kuin isoihin avohakkuisiin. Kalustoissa on myös koneita energiahakkuisiin, ja pehmeiden maiden puunkorjuuseen.

Saaristometsäpalvelut

Työmaakohtainen hinnoittelu.

Saaristossa tapahtuvaan puunkorjuuseen ja metsänuudistamiseen pystymme laatimaan asiakaskohtaisen palvelun. Työlajit: Koneellinen puunkorjuu, Maanmuokkaus, Metsänhoito, Erikoismetsurityöt, jne.

Metsänhoito

Työmaakohtainen hinnoittelu.

Tarjoamme metsänhoitoon liittyviä palveluita. Valikoimastamme löytyy taimikonhoito ja ennakkoraivaus palvelut sekä myös kaikenlaiset miestyönä tehtävät toimenpiteet metsäsi hyväksi.

Sähkölinjan vierimetsät ja reunavyöhykkeet

Projektikohtainen hinnoittelu.

Tarjoamme sähköverkkojen vierimetsiin ja reunavyöhykkeisiin liittyviä palveluita.

Metsänuudistaminen

Työmaakohtainen hinnoittelu.

Tarjoamme kaikenlaiseen metsäuudistamiseen liittyviä palveluita. Palveluvalikoimasta löytyy kaivurilaikutus, -mätsästys, äestys, koneistutus jne. Varmuudella uskomme jokaisen asiakkaan vaatimukseen löytyvän sopivan koneen.

Erikoishakkuut

Työmaakohtainen hinnoittelu.

Erikoishakkuilla tarkoitetaan: puistohakkuita, tonttihakkuita, yksittäisten puiden poistoa hankalista paikoista yms. Nämä tehdään joko Metsurityönä tai metsurin ja monitoimikoneen yhteistyönä.