Metsänuudistaminen

Metsänuudistaminen

Päätehakkuun jälkeen metsänomistajalla on velvollisuus huolehtia, että kaadetun metsän tilalle istutetaan uusi metsä. Ensimmäinen vaihe on valita maaperälle sopiva uudistusmenetelmä ja puulaji. Viljavilla kivennäis- ja turvemailla käytetään yleisesti istutusta. Karkearakeisemmilla ja ei niin viljavilla paikolla suositaan kylvöä. Karuimmilla kasvupaikoilla käytetään yleensä luontaista uudistamista.

Viljavilla kivennäismailla puulajiksi valitaan yleensä kuusi tai rauduskoivu, myös muu lehtipuu käy. Ruoho- ja mustikkaturvekankailla puulajina on kuusi.

Tuore kangasmaasto yleensä muokataan ja istutetaan männylle. Karummilla kasvupaikoilla käytetään kylvöä ja joissain tapauksissa luontaista uudistamista. Mikäli halutaan käyttää luontaista uudistamista, on uudishakkuu tehtävä siemenpuu-, kaistale- ja suojuspuuhakkuuna. Tällöin osa puustosta jätetään uudistusalalle tai sen reunaan siementämään uudistettava ala.

Talousmetsissä kylvöä tehokkaampi tapa on käyttää istutettavia taimia. Koska päätehakkuussa poistetun puuston tilalle halutaan saada mahdollisimman hyvätuottoinen taimikko nopeammin.

 

Maanmuokkaus

Maanmuokkauksella on tarkoitus parantaa siementen ja taimien kasvua ensimmäisten vuosien aikana. Maanmuokkaustapaan vaikuttaa mm. valittu puulaji ja uudistusmenetelmä, kasvupaikan viljavuus, turvelaji sekä maan kaltevuus. Me käytämme seuraavia maanmuokkaustapoja; kaivurilaikutus, mätästys ja äestys.

 

Kylvö ja istutus

Maanmuokkauksen jälkeen on vuorossa kylvö tai istutus riippuen valitusta tavasta.

Kylvö voidaan tehdä joko koneellisesti maanmuokkauksen yhteydessä tai käsin sen jälkeen. Käsin tehdessä kylvö tulisi tehdä mahdollisimman pian, jotta maanpinta ei ehdi kuivua liikaa. Kylvöt on hyvä suorittaa keväällä tai alkukesästä, jotta kosteutta on tarpeeksi.

Taimet voidaan myös istuttaa joko käsin tai koneella. Istutustyöt aloitetaan sään salliessa touko-kesäkuun vaihteessa ja juhannukseen mennessä on valmista. Myös syksyllä on mahdollista hoitaa istutusta. Taimi-istutuksissa tulee pitää huolta siitä, että taimet eivät pääse kuivahtamaan. Ne tulee säilyttää liialliselta auringolta suojassa eikä kastelua sovi unohtaa.

Yhteistyökumppanimme