Johtoaukean raivaus ja hoito

Johtoaukean raivaus ja hoito

 

Hyvin hoidetut linjanpohjat mahdollistavat sähköverkon luotettavan toiminnan. Sähkölinjan johtoaukea raivataan 5-8 vuoden välein käyttövarmuutta vaarantavasta puustosta.  Näin voidaan varmistaa sähköverkon luotettava toiminta sekä minimoida häiriöitä. Raivauksen yhteydessä johtoaukealle jätetään matalakasvuisia puita ja pensaita johtoaukean luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.  

Yhteistyökumppanimme