Uusien linjakatujen avaus

Toteutamme sähköverkkojen vierimetsiin ja reunavyöhykkeisiin liittyviä palveluita.

Uusien linjakatujen avaus

 

Uusia linjakatuja tarvitaan, kun sähköverkkoa laajennetaan ja vanhoja linjoja korvataan uusilla. Uuden johtoaukean leveys määräytyy rakennettavan voimajohdon rakenteista sekä jännitteen suuruudesta. Johtoaukealta poistetaan kaikki puusto ja samalla hoidetaan reunavyöhyke. Näin pyritään ennaltaehkäisemään vaaratilanteita sekä häiriöitä sähkön jakelussa. Uusia linjakatujen avauksia suoritamme koko Suomen alueella aina maanomistajien kontaktoinnista puunkorjuuseen sekä puukauppaan asti.

Yhteistyökumppanimme