Sähkölinjojen reunametsät

Toteutamme sähköverkkojen vierimetsiin ja reunavyöhykkeisiin liittyviä palveluita.

Sähkölinjojen reunametsät

Sähköyhtiöillä on velvollisuus pitää sähkönsiirtoverkko häiriöttömänä sääolosuhteista riippumatta. Tämän vuoksi sähkölinjojen johtokadun raivaukset, vierimetsänhoito ja reunavyöhykehakkuut ovat tarpeellinen toimenpide häiriöiden ennaltaehkäisyssä. Toteutamme sähkölinjahakkuita koko Suomen alueella, aina maanomistajien kontaktoinnista puunkorjuuseen sekä puukauppaan.

Yhteistyökumppanimme