Metsuripalvelut

Ammattitaitoiset metsurimme toteuttavat mm. taimikonhoidot, istutukset ja ennakkoraivaukset.

Metsuripalvelut

Ammattitaitoiset metsurimme hoitavat uusien taimien istutukset ja siementen kylvöt, taimikonhoidon sekä tarvittaessa myös ennakkoraivauksen.

Maanmuokkauksen jälkeen istutetaan tai kylvetään uuden metsän alut. Meillä metsurit hoitavat kuusien ja koivujen istutukset sekä mäntyjen kylvöt. Paras aika istutuksille ja kylvölle on touko- ja kesäkuussa. Myös myöhemmin syksyllä on otollista aikaa.

Taimikonhoidon tavoitteena on antaa tilaa ja kasvuvoimaa kasvatettavalle puustolle alusta lähtien. Taimikonhoito on syytä tehdä ajoissa, jotta puuston kehitys ei kärsi muusta kasvillisuudesta tai liian tiheästä kasvuympäristöstä. Metsurit hoitavat taimikoiden raivaukset, työt aloitetaan yleensä keväällä kun lumet ovat sulaneet. Taimikon varhaishoidolle on mahdollista saada hakea Kemera-tukea.

Metsurimme hoitavat myös erikoiskohteiden puunkaadot kuten tonttihakkuut, puistohakkuut sekä yksittäisten haastavien puiden poistot.

Yhteistyökumppanimme